Koemelk-eiwit vrij dieet

Sommige mensen, vaak jonge kinderen, zijn allergisch voor eiwit uit koemelk. Na gebruik van koemelkeiwit ontstaan maagdarmklachten, klachten aan de luchtwegen (bronchitis, astma) en/ of huidklachten (eczeem).
Meestal is de allergie bij jonge kinderen van voorbijgaande aard.
De grootste bron van koemelkeiwit zijn melk en melkproducten. Niet borstgevoede zuigelingen met koemelkeiwitallergie zijn daarom aangewezen op speciale preparaten of voedingen op basis van soja.
Op latere leeftijd wordt de keuze uit koemelkeiwitvrije producten bemoeilijkt, omdat de voedingsmiddelenindustrie veel gebruik maakt van koemelkeiwit.
In veel kant-en-klaarproducten is bijvoorbeeld melkpoeder verwerkt vanwege de emulgerende, waterbindende en schuimende eigenschappen van koemelkeiwit. Het is dus belangrijk om voor gebruik eerst op de verpakking van producten na te gaan of koemelk – eiwit deel uitmaakt van de samenstelling.
Aanduidingen kunnen zijn: ‘melkpoeder’ en ‘melkbestanddelen’.